Náš klub se jmenuje Judoclub Klatovy. Jsme členem Českého svazu judo (ČSJu). Zaměřujeme se především na trénováních mladých judistů, dětí od 5 do 18 let. Své místo u nás mohou nalézt i dospělí. Máme bohaté zkušenosti s prací s dětmi. V Klatovech působíme od roku 2011. Pravidelně se účastníme soutěží. Naši závodníci se zúčastnili již více jak 60 soutěží regionální i celostátní úrovně. Cenný kov vybojovali 142krát. Úzce spolupracujeme s Judoclubem Sušice, jehož trenéři se zasloužili o založení Judoclubu Klatovy a dodnes trénují u nás i naše členy.

Tréninková koncepce

U dětí do 11 let preferujeme výuku všeobecně pohybových dovedností zaměřených na plynulý a rovnoměrný tělesný i duševní rozvoj jedince. Ke každému dítěti přistupujeme individuálně. Naším cílem v tomto věku není drilový trénink s úkolem dosažení vítězství za každou cenu. Naopak jdeme cestou vedení tréninků, které jsou přiměřené věku dětí. U dětí se snažíme vytvořit především kladný vztah ke sportu prostřednictvím herního principu. Míra speciálních tréninků (výuky technik judo) je zastoupena jen okrajově a nepřekračuje rozsahem třetinu celé výuky. Naším cílem je tedy vytvořit u dětí co nejširší spektrum pohybových dovedností, které pak později využijí jako základ pro nácvik náročnějších speciálních technik. Cílem je i vytvořit u dětí především radost ze získaných pohybových dovedností, radost ze soutěžení, smysl pro povinnosti, disciplínu a fair play.

U členů starších 11 let se míra zastoupení speciálních tréninků zvyšuje. Všeobecné pohybové dovednosti jsou stále součástí tréninku. U této skupiny klademe důraz především na nácvik speciálních technik, na rovnoměrný rozvoj tělesné kondice a psychiky a na závodní přípravu.

Dospělí členové se pak věnují nácviku sestav kata a nácviku sebeobrany.